• Zuchy 3 Gromada Zuchowa „Słoneczka"

   • 3 Gromada Zuchowa „Słoneczka" działa przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym
    w Młodowie. Należą do niej uczniowie z klas 1-3.Gromada jest koedukacyjna.

    Posiada totem i tablicę informacyjną. Barwy gromady to żółty kolor. Cała gromada jest  umundurowana.Zuchy biorą czynny udział w życiu szkoły i Hufca ZHP Lubaczów. Reprezentują szkołę  na szczeblu gminy
    i powiatu,chętnie uczestniczą w spotkaniach gromady, nabywają wiedzę na temat tradycji i obrzędowości harcerskiej, poznają Prawo Zucha, zaznajamiają się z ideami harcerskimi,chętnie zdobywają gwiazdki zuchowe oraz uczestniczą w wyjazdach
    i biwakach.

    Zuchy z Gromady są bardzo zżyte i dobrze czują się w swoim towarzystwie.Dzieci nie sprawiają kłopotów wychowawczych.

    Drużynowa pwd: Alina Kornaga  , Drużynowa: Marta Żak 

   • Zuchowe formy pracy :

   • - Zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice.

    - Gawęda i jej formy wymienne.

    - Zwiad. Gry i ćwiczenia. Majsterki zuchowe.

    - Piosenki i pląsy.

    - Pożyteczne prace.

    - Wycieczka,  wyprawa, biwak.