• Biblioteka Szkolna

   •     Biblioteka szkolna mieści się na I piętrze w sali 25. Dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 5000  woluminów.  Wśród książek znajdują się  przede wszystkim wydawnictwa popularnonaukowe, lektury szkolne dla uczniów klas I- VIII, bajki dla najmłodszych czytelników, baśnie, legendy, poezja, książki o tematyce przygodowej, obyczajowej i historycznej. Aktualnie na stanie biblioteki znajdują się również podręczniki szkolne w liczbie 2491 pozycji dla klas I – VIII. W bibliotece szkolnej wydzielony jest księgozbiór podręczny, który stanowi ¼ księgozbioru biblioteki. Składa się on z różnych wydawnictw informacyjnych encyklopedii ogólnych, przedmiotowych, encyklopedii dla dzieci, słowników językowych, słowników rzeczowych, leksykonów, atlasów i informatorów.

    Dla nauczycieli wydzielony jest zbiór publikacji z metodyki, pedagogiki i psychologii. Biblioteka posiada jedno stanowisko komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z Internetu, słowników oraz encyklopedii multimedialnych. Biblioteka szkolna współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Młodowie oraz z księgarnią Nova w Lubaczowie. W  bibliotece istnieje Aktyw biblioteczny, który działa bardzo aktywnie na rzecz szkoły i biblioteki, współorganizując konkursy, przygotowując gazetki okolicznościowe, pomagając przy organizacji kiermaszów książkowych, oraz przy wypożyczaniu podręczników szkolnych.

     Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory ( w tym podręczniki), udziela informacji uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły, organizuje konkursy, prezentuje gazetki tematyczne, realizuje projekty czytelnicze. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 roku, zbiory szkolnej biblioteki znacznie się wzbogaciły o nowości wydawnicze, światowe bestsellery, lektury szkolne, bajki i baśnie.

   • NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ mgr Małgorzata Antonik


   • GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    PONIEDZIAŁEK   -10.30 – 11.30

    WTOREK     -    9.00 – 11.00

    ŚRODA        -   8.00 – 9. 30

    CZWARTEK -   8.00 – 11.00

    PIĄTEK       -  10.30 –13.00    Realizujemy  Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

                                                       

    Mamy przyjemność poinformować ,że otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025. Program ma na celu wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku, a w szczególności wzmocnienie potencjału bibliotek szkolnych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych ( w tym 12 000 złotych kwota dotacji + 3 000 złotych wkład własny organu prowadzącego). Przyznane pieniądze możemy wydać na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej ( program e –biblio, czytniki, kilka nowych regałów ) oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.


 • Realizujemy  Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025   Mamy przyjemność poinformować ,że otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025. Program ma na celu wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku, a w szczególności wzmocnienie potencjału bibliotek szkolnych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych ( w tym 12 000 złotych kwota dotacji + 3 000 złotych wkład własny organu prowadzącego). Przyznane pieniądze możemy wydać na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej ( program e –biblio, czytniki, kilka nowych regałów ) oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

   brak danych